بایگانی نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه با کلید واژه های آلبومين، معنيداري، شير، گوسالهها

ويي بر سطح ماده خشک شير پس از شيرگيري تاثير معنيداري بر آلبومين سرم خون گوسالهها داشت در گروهي که شير با ماده خشک بالا همراه با گياهان دارويي مصرف کرده بودند آلبومين بيش تري نسبت به گوسالههايي که فقط … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 6 دیدگاه

پایان نامه با کلید واژه های باکتري، دقيقه، ميشود.، ريخته

ase (100U)Cinnagen, IranPCR Buffer 10XCinnagen, IrandNTP mix (10 Mm)Cinnagen, IranPrimer Sigma, USAGlycerolMerck, GermanyNucleic Acid Extraction KitVivantis, MalaysiaShigella – salmonella agar MgCl2Merck, GermanySalmonella typhi اهدايي دکتر مجيد مقبليdH2O (DNase & RNase free)Fermentas, LithuaniaNutrient agarMerck (Germany)UreaseMerck (Germany)ChloroformMerck (Germany)PhenolSina clon bioscience باكتري هدف … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 6 دیدگاه

پایان نامه با کلید واژه های باكتري، تشخيص، سالمونلاها، تيفي

phi) آزمون سيمون سيترات…………………………………………………………..104شكل 4-4- سالمونلا تيفي تست TSI…………………………………………………………………………………………105شكل5-4- سالمونلا تيفي را در محيط SIM………………………………………………………………………………..106شكل6-4- سالمونلا تيفي را در تست متيل رد……………………………………………………………………………….106شكل 7-4- باند DNA از سالمونلا تيفي از سس مايونز…………………………………………………………………107شكل 10-4- باند ژن invA بدست آمده از سالمونلا تيفي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | ۱ دیدگاه

پایان نامه با موضوع استان مازندران

در زمينة محصو?ت لبني، فرآوردههاي گوشتي، رستورانهاي زنجيرهاي غذاهاي حاضري و شبكة توزيع اين محصو?ت فعاليت مينمايد. شركت لبنيات كاله به عنوان يكي از زيرمجموعههاي گروه سوليكو، در سال 1366 فعاليت خود را آغاز نمود. اين كارخانه در زميني به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 5 دیدگاه

پایان نامه با موضوع سهم بازار، بازار هدف

]2[2-1-22-شناسايي خط‌مشي‌هاي رقباهرچه خط‌مشي يك مؤسسه به خط‌مشي مؤسسه ديگر شبيه‌تر باشد، رقابت بين آن‌ها فشرده‌تر است. در اكثر صنايع، رقبا را مي‌توان بر اساس خط‌مشي‌هاي مختلفي كه تعقيب مي‌كنند به گروه‌هاي خاصي دسته‌بندي كرد. يك گروه استراتژيك، شامل گروهي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه

پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..733-3-روش تجزيه وتحليل داده ها……………………………………………………………………………………….74 فصل چهارم:محاسبات و يافته هاي تحقيق4-1-بررسي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………764-1-1-بررسي پاسخ دهندگان از نظر جنسيت……………………………………………………………………….764-1-2-بررسي وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصيلي………………………………………………….774-1-3-برسي وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..784-2-بررسي توصيفي نمرات به تفکيک خرده مقياس هاي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | ۱ دیدگاه

حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

مرحله اثبات به عنوان مرحله اي که حقدار به حق خويش نائل مي شود نيز مقتضي نتيجه مذکور است. به طور مشروح گفته شد که ثبوت بدون اثبات ارزش چنداني ندارد و فاقد ضمانت اجراي حقوقي است. صاحب حق تنها … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 2 دیدگاه

اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

شرطي بر شروط متداول سابق بيفزايد، و ديگر شروط سابق را براي ايجاد عمل حقوقي کافي نداند. به نظر مي‌رسد که ضعف اثباتي برخي از مبرزات و اهميت اثبات، يکي از دلايل اين رويکرد بوده باشد، اينجاست که لفظ از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 3 دیدگاه

منبع مقاله درمورد حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

جامعه، برقراري عدالت، دفع و رفع حداکثري تزلزل و هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص و …، همه و همه مي توانند موجه نتيجه اتخاذ شده باشند. پر واضح است که اگر اعلام اراده در ايقاعات ضرورت نداشته باشد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 3 دیدگاه

منبع مقاله درمورد جهان خارج

نحوي از انحاء قابل شناسايي باشد، به نظر ما درست است. چه اينکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقي نيز گفته اند علمي اجتماعي است. جقوق به عقيده برخي عبارت از قوانين اجتماعي است110. يعني مقراراتي است که بر روابط اجتماعي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه