بایگانی نویسنده: admins

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر- قسمت 2

رداری………………………………………………………………………………………. 50 گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50 بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50 الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50 ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات كشوری……………………………………………………. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 3 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران- قسمت 2

خیص……………………………………………………………..72 4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73 4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73 4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74 4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75 4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77 4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77 4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78 4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 6 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكیت منابع آب در حقوق ایران- قسمت 2

انون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 2 دیدگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: نقش بیمه مهریه در خانواده- قسمت 2

ر نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه  با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است تعداد صفحه : 79 قیمت : هفده هزار و سیصد تومان   *** —- پشتیبانی سایت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 7 دیدگاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت 2

ته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 9 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده- قسمت 2

ارس………………………………………………………………..101 مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101 گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102 بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102 بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102 بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107 بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 4 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن- قسمت 2

شی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید . هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 8 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت 2

ل ، با نگاه به کل بشریت و جامع است. شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است. روش تحقیق دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 6 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی- قسمت 2

هار نظر پرداختند و غالباً كوشیدند اثبات كنند كه اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود. و: سازمان دهی تحقیق روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 3 دیدگاه

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی- قسمت 2

زمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | 4 دیدگاه