طبقه‌های، شخصیت،

نمی‌توان به پیش‌بینی اختلال شخصیت ویژه‌ای دست زد.
سین‌ها و واتسون، (۲۰۰۴) در مطالعه‌ی دیگری دریافتند که افراد متعلق به طبقه‌های مختلف اختلال شخصیت، از سبک‌های دفاعی متفاوتی استفاده می‌کنند.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.