پایان نامه رایگان درمورد ضریب همبستگی، ظرفیت جذب

مویر، پوش بهتری نشان داده است به طوری که ضریب همبستگی در ایزوترم لانگ مویر برابر با ۰.۹۸۷ بوده است و ظرفیت جذب تعادلی شان برابر با mg/g 8.3،بوده است.[۵۳]

فصل سوم
مواد و روش های آزمایش

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.