پایان نامه با واژگان کلیدی حوزه علمیه، دانشگاه تهران، استرآبادی، متشابه القرآن

قرآن کریم از حیث انطباق معارف و آیات آن بر مصادیق و بیان حال این مصادیق دامنه‏اى گسترده دارد، هیچ آیه‏اى از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد، بلکه با هر موردى که با مورد نزولش تناسب داشته باشد، همان ملاک جریان مى‏یابد از یک سو، و حجم بسیار آیات قصص در قرآن، هدفمندی قرآن در بیان قصص و جدایی ناپذیری سنت‏ها‌‏ی الهی از قصص قرآن، تناسب معنایی آیات قصص و غیر قصص و روایات “حذو النعل بالنعل” از سوی دیگر همگی حکایت از جریان قصص الهی تا روز قیامت دارد.
۵. واکاوی آن دسته از آیات قصص که در ارتباط با مباحث امامت است چنین به دست مى‏دهد که گونه‌های ارتباط قصص قرآن با مباحث امامت عبارت از ارتباط تصریحی، ارتباط اشاری و ارتباط تأویلی است. اما از حیث نحوه استدلال چنین مى‏نماید که ‏استدلال برای جواب نقضی، جواب حلی و استدلال به مفهوم اولویت از مهمترین گونه‏های استدلال به قصص قرآن در مباحث کلامی امامت بشمار مى‏رود.
۶. ضرورت وجود خلیفه و امام در زمین تا روز قیامت، شروط امامت(اعم از اختصاص تعیین امام به خداوند، وجوب نص بر امام، علم و شجاعت از شروط خلافت و امامت، عصمت، صدور معجزه، محدَّث بودن)، وجود صفات خداوند در امام، برتری انبیاء، رسل و حجج الهی بر ملائکه، تقدم وجود خلیفه بر دیگران، هدایت به امر از شؤون امامت، سبب موهبت امامت، امکان تصدی مقام امامت در کودکی، رجعت اهل بیت(ع)، توسل، تبرک جستن به اولیاء و آثار ایشان، زیارت معصومان(ع) و شفاعت مهمترین مباحث کلامی امامت در استنباط از قصص قرآن مى‏باشد. افزون بر اینکه پنهانی بودن ماجرای ولادت امام عصر(ع)، تصدی مقام امامت در کودکی، غیبت، طول عمر، بقاء بر شباب، صدور معجزه، حکومت عدل جهانی و آداب انتظار از مهمترین مباحث کلامی مهدویت در قصص قرآن بشمار مى‏رود.
فهرست منابع
۱. قرآن‏کریم، ترجمه محمد مهدى ‏فولادوند، تهران‏: دار القرآن ‏الکریم(‏دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى)، ‏۱۴۱۵ق. ‏
۲. نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)، گردآوری ابو الحسن محمد بن حسین(سید رضی)، انتشارات دار الهجره، قم، بی‌تا.
۳. آشتیانى، میرزا احمد،‏ بیست رساله،‏ به تحقیق رضا استادى، قم‏، دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۸۳ش،‏ چاپ اول‏
۴. ابن‌‏ابى حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم،‏ به کوشش اسعد محمد طیب، ‏ ریاض‏، مکتبه نزار مصطفی الباز، ۱۴۱۹ق،‏ چاپ سوم‏
۵. ابن‌ابى‏‏شیبه کوفی، عبدالله بن محمد، المصنف، تحقیق‏ سعید اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.
۶. ابن‌‏‌ابى‏‏عاصم، احمد بن عمرو، کتاب السنه، به قلم‏‏ محمد ناصر الدین‏ آلبانی، بیروت، المکتب الإسلامی، ۱۴۱۳ق، چاپ سوم.
۷. ابن‌اثیر جزرى، ابو السعادات مبارک بن ‌محمد، ‌النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، بی‌تا، چاپ اول.
۸. ابن‌ادریس حلّى، محمد بن ‌منصور، ‌السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، قم، دفتر انتشارات اسلامى‌وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ چاپ دوم‌، ۱۴۱۰ق.
۹. ابن‌‏جزى کلبی، محمد بن محمد بن احمد، التسهیل لعلوم التنزیل‏، تحقیق عبدالله خالدى، بیروت‏، دار الارقم بن ابی الارقم، ‏۱۴۱۶ق، ‏ چاپ اول‏
۱۰. ابن‌جوزى‏، ا‏بو‏الفرج عبد‏الرحمن بن علی، المنتظم‏‏ فى تاریخ ‏‏الأمم‏‏ و الملوک؛ تحقیق ‏محمد و مصطفى عبد‏القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۲ق. ‏‌‏
۱۱. ابن‌‏حبان، محمد بن حبان بستی، الثقات، هند، مجلس دائره المعارف العثمانیه بحیدر آباد الدکن الهند، مؤسسه الکتب الثقافیه، ۱۳۹۳ق.
۱۲. ………… ، صحیح‏ابن‌حبان، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۴ق.
۱۳. ابن‌‏حجر هیتمی، شهاب‌ الدین‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ بدرالدین‌ محمد، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، استانبول، مکتبه الحقیقه، ۱۴۲۴ق.
۱۴. ابن‌‏حزم اندلسى، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل،‏ تعلیق احمد شمس الدین، بیروت،‏ دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
۱۵. ابن‌‏حمدون، ابوالمعالی محمد بن حسن، التذکره الحمدونیه، تحقیق احسان عبّاس و بکر عبّاس، بیروت، دار صادر للطباعه و النشر، ۱۹۹۶م، چاپ اول.
۱۶. ابن‌خلدون‏، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن‌خلدون، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۸ق.
۱۷. ابن‌داود حلى، حسن بن ‌علی‏، الرجال، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ‏۱۳۸۳ق.
۱۸. ابن‌‏شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴ق.‏
۱۹. ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد بن ‌علی، متشابه القرآن و مختلفه‏، قم، انتشارات بیدار، ‏۱۴۱۰ق.
۲۰. …………………، معالم العلماء، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه‌، ۱۳۸۰ق.
۲۱. ………………….، ‏مناقب آل أبی طالب(ع)، قم، مؤسسه انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
۲۲. ابن‌‏طاووس، سید على بن موسى‏، إقبال الأعمال، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۷ش.
۲۳. ………………، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع‏، قم، انتشارات رضى، بی‌تا.
۲۴. ……………….، سعد السعود، قم، دار الذخائر، بی‌تا.
۲۵. ……………….، فرج المهموم فی معرفه نهج الحلال من علم النجوم، قم، دار الذخائر، بی‌تا.
۲۶. ………………..، فلاح السائل، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، بی‌تا.
۲۷. ابن‌‏عبدالبر، أبوعمر یوسف بن عبدالله، الإنباه على قبائل الرواه، تحقیق إبراهیم الأبیاری، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۵ق.
۲۸. ………………، التمهید، تحقیق مصطفى بن أحمد علوی و ‏محمد عبد الکبیر بکری، مغرب، وزاره عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیه، ۱۳۸۷ق.
۲۹. ابن‌‏عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، تحقیق احمد عبدالله قرشى رسلان، قاهره‏، ناشر: دکتر حسن عباس زکى، ‏۱۴۱۹ق. ‏
۳۰. ابن‏‏عساکر، على بن حسن دمشقی، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
۳۱. ابن عطیه اندلسى، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافى محمد، بیروت،‏ دارالکتب العلمیه، ‏۱۴۲۲ق، چاپ اول‏
۳۲. ابن‌‏عقیل همدانی، بهاءالدین عبدالله، شرح ابن‌‏عقیل، مصر، المکتبه التجاریه الکبرى، ۱۳۸۴ق.
۳۳. ابن‌فارس، احمد بن ‌فارس، معجم مقائیس اللغه‌، تحقیق عبدالسلام محمد هارون‌، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ‌حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۴ق.
۳۴. ابن‌‏فهد حلى، احمد بن محمد، عده الداعی و نجاح الساعی‏، تهران، دارالکتاب الاسلامى، ۱۴۰۷ق.
۳۵. ابن‌قتیبه دینوری، عبدالله بن ‌مسلم،‏ تأویل مشکل القرآن‏، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۳۶. …………، غریب الحدیث، تحقیق عبدالله جبوری، قم، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۸ق.
۳۷. ………….، ‏غریب القرآن، ‏به کوشش شیخ ابراهیم محمد رمضانی، دار و مکتبه الهلال، بی‌تا.
۳۸. ………….، المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، قاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۹۲م.
۳۹. ابن‌‏قدامه، ابو محمد عبد الله بن احمد، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی، بى‏تا.
۴۰. ابن‌‏قولویه قمى، ابو القاسم جعفر بن محمد، کامل الزیارات، نجف، انتشارات مرتضویه، اشرف، ۱۳۵۶ق.
۴۱. ابن‌‏کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمد حسین شمس الدین، بیروت‏، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق،‏ چاپ اول
۴۲. ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن‌ یزید، سنن ‏ابن‌ماجه، تحقیق ‏محمد فؤاد عبد‏الباقی، بیروت، دارالفکر، بى‏تا.
۴۳. ابن‌منظور، محمد بن ‌مکرم، ‏لسان العرب‏، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
۴۴. ابن‌‏میثم بحرانی، میثم بن على، اختیار مصباح السالکین، تحقیق محمد هادی امینی، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۴۰۸ق، چاپ اول.
۴۵. ……………، شرح‏نهج‏البلاغه، بی‌جا، دفتر نشر الکتاب، ‏۱۳۶۲ش.
۴۶. ابن‌‏هشام أنصاری، أبو محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف، مغنى اللبیب، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
۴۷. ابو حیان اندلسى، محمد بن یوسف، البحر المحیط فى التفسیر، تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۰ق.
۴۸. ابو الصلاح حلبى،‏ تقى الدین بن نجم الدین‏، تقریب المعارف‏، قم، انتشارات الهادی، ۱۴۰۴ق.
۴۹. ابوهلال عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق اللغویه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۲ق.
۵۰. ا‏بو‏یعلى موصلی، احمد بن علی، مسند أبى‏‏یعلى، تحقیق ‏حسین ‏سلیم‏‏ أسد، دار المأمون ‏للتراث، ۱۴۰۷ق.
۵۱. اربلى، على بن ‏‏‏‏‏‏عیسى،کشف الغمه، تبریز: مکتبه بنى‏ها‏شمى، ۱۳۸۱ق.
۵۲. اردبیلى،‏ احمد بن محمد(مقدس اردبیلی)،‏ حدیقه الشیعه، به تصحیح صادق حسن زاده، ‏قم‏، انتشارات انصاریان‏، ۱۳۸۳ش‏، چاپ سوم‏
۵۳. احمد بن ‌حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بى‏تا.
۵۴. احمد عمر ابو شوفه‏، المعجزه القرآنیه، لیبى،‏ دار الکتب الوطنیه، ۲۰۰۳م.
۵۵. استرآبادی، شرف الدین علی حسینی، تأویل الآیات الظاهره، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.
۵۶. استرآبادی محمد أمین و سید نور الدین عاملی، الفوائد المدنیه والشواهد المکیه، تحقیق شیخ رحمه الله رحمتی أراکی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۴ق، چاپ اول.
۵۷. اصفهانى، سید ابوالحسن،‏ وسیله الوصول الى حقائق الأصول، تقریرات میرزا حسن‏ سیادتى سبزوارى، قم‏، موسسه النشر الاسلامى‏، ۱۴۲۲ق، چاپ اول‏
۵۸. امین، سید محسن، أعیان الشیعه، تحقیق حسن أمین، بیروت دار التعارف للمطبوعات، بى‏تا.
۵۹. …….، لواعج الأشجان، صیدا، مطبعه العرفان- قم، منشورات مکتبه بصیرتی، ۱۳۳۱ش.
۶۰. امینى،‏ عبدالحسین، الغدیر، قم،‏ مرکز الغدیر، ۱۴۱۶ق،‏ چاپ اول‏
۶۱. بحرانی، سید هاشم حسینی، ‏البرهان فی تفسیر القرآن‏، تهران، بنیاد بعثت، ‏۱۴۱۶ق.‏‏
۶۲. ………..، مدینه المعاجز، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۶۳. بحرانى، على، منار الهدی فی النص علی إمامه الأئمه الإثنی عشر(ع)،‏ به تحقیق عبد الزهراء خطیب، ‏ بیروت،‏ دار المنتظر، ۱۴۰۵ق‏
۶۴. بحرانى، یوسف بن ‌احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره‌، به کوشش محمد تقى ایروانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى‌، چاپ اول‌، ۱۴۰۵ق.
۶۵. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، ترکیه، دیار بکر، المکتبه الإسلامیه، بى‏تا.
۶۶. ………..، صحیح البخاری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
۶۷. برقى، احمد بن ‌محمد بن ‌خالد، “طبقات الرجال”، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ق.
۶۸. ……..، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ق.
۶۹. بروجردى، سید حسین، تقریرات فی أصول الفقه،‏ تقریرات على پناه ‏اشتهاردى، قم‏، موسسه النشر الاسلامی، ‏۱۴۱۷ق، چاپ اول‏
۷۰. …………….،‏ لمحات الأصول،‏ تقریرات امام خمینى(ره)، قم‏ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق،‏ چاپ اول‏
۷۱. …………….،‏ نهایه الأصول، تقریرات حسینعلى ‏منتظرى، تهران،‏ نشر

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.