پایان نامه با واژه های کلیدی بزرگسالان، دادرسی کیفری، بین شهری، دختران نوجوان

ایع در ادبیات حقوق جزایی به شمار می رود . در واقع اماکنی چون کانون های اصلاح و تربیت و زندان ، محل حبس کردن است ( ۵۹ ) . شایان ذکر است ، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، به جز مرتکبین قتل ، برای سایر انواع بزه ، حداکثر مدت حبس صادره برای کودکان معارض قانون ، ۵ سال تعیین شده است .
۲ – ۱۰ – ۲ خودزنی
مجروح و زخمی کردن بدن توسط صاحب بدن با وسایل و آلات برنده از قبیل چاقو ، تیغ و … ، تا حدی که خود کشی نباشد . اقدام به این عمل نامعقول معمولا برای مجروح جلوه دادن خود و استفاده نامشروع از این طریق به نحوی است که موجب مجازات دشمنان و یا رقبای خود شوند ، و یا با هدف ترساندن دیگران صورت می گیرد . در هر صورت نشانگر وجود حالت خطرناک در فاعل آن است . خودزنی به خودی خود و در حالت عادی جرم نیست اما استثنائا ، عمل خودزنی مطابق تبصره ماده ی ۱۷۹ ، در محوطه کانون اصلاح و تربیت و زندان ممنوع است و متخلف طبق نظر شورای انضباطی ، تنبیه و یا در مراجع قضایی محاکمه می شوند . ( ۵۹ ) .
۲- ۱۰ – ۳ ملاقات در زندان
ملاقات در لغت نامه دهخدا به معنی دیدار و رویارویی تعریف شده است و در زندان به معنی دیدار و رویارویی و ارتباط بستگان و دوستان و آشنایان زندانی با او در چارچوب قوانین و مقررات مربوط . این ملاقات ها که گاه جز لاینفک حقوقو زندانیان است به اشکال زیر صورت می گیرد .
۲ – ۱۰ -۳ – ۱ انواع ملاقات در زندان :
۱: ملاقات تلفنی
شایع ترین نوع ملاقات در زندان ها دیدار و ارتباط تلفنی است که به طریق زیر صورت می گیرد .
الف : ملاقات کابینی
نوعی ملاقات است که خانواده زندانی با تعیین وقت قبلی در طول هفته به زندان مراجعه می کنند و در کابین مخصوصی که برای این منظور ساخته شده است و به صورت تلفنی با یکدیگر ملاقات و گفتگو می کنند .
ب : ملاقات تلفنی شهری
نوعی ملاقات است که زندانی از طریق زندان و با هماهنگی مسوولان زندان با بستگان خود که در محیط شهری ( شهری که زندان در آن قرار دارد ) ارتباط برقرار می کنند .
ج : ملاقات تلفنی بین شهری
همانند ملاقات شهری این ارتباط تلفنی انجام می شود . با این تفاوت که ارتباط بین شهری است . ( شهر خارج محلی که زندان در آن واقع است ) .
۲ : ملاقات حضوری
نوعی ملاقات است که زندانی با بستگانوخود در محیطی صمیمانه تر و بدون وجود حصار و مدت زمان بیشتری انجام می شود . این نوع ملاقات نیز به دو شکل زیر صورت می گیرد .
الف : ملاقات حضوری بدون حضور مامور مراقب
ب : ملاقات حضوری با حضور مامور مراقب (۴) و ( ۵۹ ) .
۲ – ۱۱ قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ( قطعنامه ی ۱۱۳ /۴۵ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ )
برنامه های جوانان
۱ : مبحث دیدگاه های بنیادین
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۱
نظام دادرسی نوجوانان باید حافظ حقوق و امنیت نوجوانان بوده و وضعیت جسمانی و روانی آنان را بهبود بخشد . حبس باید به عنوان آخرین راه حل ، مورد استفاده قرار گیرد .
۲ : مبحث اهداف نگهداری در موسسات
حداقل قواعد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده ۲۹
۱ – هدف از آموزش ، اصلاح و تربیت نوجوانانی که به موسسات نگهداری فرستاده می شوند تامین مراقبت ، حمایت ، تحصیل و مهارت های حرفه ای در جهت مساعدت آنان برای قبول نقش های اجتماعی ، سازنده و مولد در اجتماع می باشد .
۲ – نوجوانانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، لازم است مراقبت ، حمایت و تمامی مساعدت های لازم اجتماعی ، تحصیلی، حرفه ای ، روانی ، پزشکی – جسمانی را که به سبب سن ، جنسیت و شخصیت خود به آن نیاز داشته و در جهت مصالح رشدعمومی آنان می باشد ، دریافت نمایند .
شرح : اهداف نگهداری در موسسات که در قواعد ۱ – ۲۶ و ۲ – ۲۶ مورد تصریح قرار گرفته است ، توسط هر نظام و فرهنگ ، قابل پذیرش خواهد بود . با این حال اهداف مزبور ، هنوز در همه جا محقق نشده اند و لازم است اقدامات بیشتری در این خصوص انجام گیرد . به ویژه ارایه مساعدت های پزشکی و روانی برای آن دسته از نوجوانان معتاد به مواد مخدر ، خشن و مبتلا به بیماری های روانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، از اهمیت بسزایی برخوردار است .
۳ : مبحث عدالت ویژه نوجوانان
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۲۴
هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، اصل و منشا ملی یا اجتماعی ، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی برخوردار گردد ، که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت ، کشور او باید به عمل آید .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۴
قواعد باید به صورت بی طرفانه و بدون هرگونه تبعیض بر پایه نژاد ، رنگ ، جنس ، سن ، زبان ، مذهب ، ملیت ، عقاید سیاسی ، باورها یا رسوم فرهنگی ، دارایی ، تولد یا وضعیت خانوادگی ، خاستگاه قومی یا اجتماعی و معلولیت اجرا گردد . لازم است باورها و رسوم مذهبی و فرهنگی نوجوان و نیز تصورات اخلاقی او ، مورد احترام قرار گیرد .
۳ : مبحث پذیرش و ثبت در موسسات
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۶
قواعد باید به سهولت و به زبان های ملی کارکنان دست اندرکار دادرسی ویژه نوجوانان ،در اختیار آنان قرار داده شود ، نوجوانانی که مسلط به زبان رایج میان کارکنان موسسه نگهداری نمی باشند باید از این حق برخوردار شوند که در موارد ضروری به ویژه در طول معاینات پزشکی و فرآیندهای انضباطی ، از خدمات یک مترجم رایگان استفاده نمایند .
قاعده ۲۲
اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد .
قاعده ۲۴
هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و مقررات حاکم بر موسسه نگهداری ، همراه با شرحی از حقوق و وظایف آن ها به صورت کتبی و به زبانی قابل درک برای آن ها ، نشانی مقامات صلاحیتدار برای دریافت شکایات و نشانی نهادها و سازمانهای عمومی یا خصوصی ارایه کننده کمک های قانونی باید در اختیار نوجوان قرار گیرد . در مورد نوجوانانی که سواد ندارند یا قادر به درک زبان مورد نظر به صورت نوشتار نمی باشند اطلاعات مورد نظر باید به گونه ای منتقل شود که درک کامل آن ها را امکان پذیر سازد .
قاعده ۲۵
کلیه نوجوانان باید در زمینه درک مقررات حاکم بر سازمان داخلی موسسه ، اهداف و شیوه های مراقبت فراهم شده ، الزامات و رویه های انضباطی ، سایر روشهای مجاز کسب اطلاعات و تهیه شکایت و سایر موضوعات مشابهی یاری گردندکه جهت توانا ساختن آن ها برای درک حقوق و وظایفشان در طی دوران اقامت در مرکز ضروری است .
۳ : مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده ۲۶
۳- نوجوانانی که در موسسات اصلاح و تربیت به سر می برند باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند و لازم است در موسسه ای جداگانه ای یا در موسسه بزرگسالان اما در قسمتی مجزا نگهداری شوند .
شرح : اجتناب از تاثیرات سو مجرمین بزرگسال و صیانت از مصالح نوجوانان در موسسات نگهداری ، همان طور که در قاعده ۳ – ۲۶ مورد تصریح قرار گرفته است ، همسو با یکی از اصول راهنمای اساسی قواعد حاضر می باشد که در قطع نامه شماره ۴ کنگره ششم آمده است . این قاعده مانع از این نیست که دولت ها برای مقابله با تاثیرات سو بزهکاران بزرگسال ، تمهیداتی را اتخاذ نمایند ، که به همان اندازه اقدامات پیش بینی شده در این قاعده ، می توانند موثر باشند .
۴- دختران نوجوان بزهکاری که در موسسات نگهداری می شوند سزاوار توجه خاص از لحاظ نیازها و مسایل شخصی خود می باشند . این دختران نوجوان نباید به هیچ وجه از مراقبت ، حمایت ، مساعدت ، اصلاح ، تربیت و آموزش کمتر از پسران نوجوان بزهکار برخوردار باشند . رفتار منصفانه با آنان باید تضمین شود .
شرح : قاعده ۴ – ۲۶ ناظر بر این واقعیت است که به طور معمول ، همان گونه که در کنگره ششم مطرح شده است ، دختران بزهکار کمتر از پسران بزهکار مورد توجه قرار می گیرند . به طور خاص قطع نامه شماره ۹ کنگره ششم ، رفتار منصفانه با دختران بزهکار را در کلیه مراحل فرآیند دادرسی کیفری و توجه ویژه به مشکلات و نیازهای خاص آنان را در طول مدت حبس ، خواستار گردیده است . علاوه بر آن ، لازم است قاعده حاضر در پرتو اعلامیه کاراکاس ، کنگره ششم که ضمنا خواستار رفتار بدون تبعیض در اجرای دادرسی کیفری گردیده است ، و پیش زمینه اعلامیه رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گیرد .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۲۹
لازم است در کلیه مراکز نگهداری ، نوجوانان جدا از بزرگسالان نگهداری شوند ، مگر این که اعضای یک خانواده باشند . این امکان وجود دارد که بتوان نوجوانان را تحت شرایطی کنترل شده و به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که سودمندی آن برای نوجوانان مذکور به اثبات رسیده است ، در کنار بزرگسالی قرار داد که با دقت خاص انتخاب شده اند .
۴ : مبحث طبقه بندی و استقرار
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۲۷
هر نوجوان باید در کوتاهترین زمان ممکن برای پذیرش ، مورد مصاحبه قرار گیرد و یک گزارش روان شناختی و اجتماعی تهیه گردد که مشخص کننده هر گونه عامل مرتبط با نوع و سطح خاص مراقبت از نوجوان و برای مناسب برای او باشد . این گزارش به همراه گزارشی که توسط پزشک معاینه کننده نوجوان در هنگام پذیرش تنظیم شده است باید به منظور تعیین مناسب ترین مکان برای استقرار نوجوان در مرکز ، نوع و سطح خاص مراقبت و برنامه مناسبی که لازم است اتخاذ گردد ، به مدیر مجموعه ارسال شود . در مواردی که برنامه های باز پروری ویژه مورد نیاز است و طول دوره مدت اقامت در موسسه نیز امکان انجام این برنامه ها را فراهم می نماید ، لازم است کارکنان آموزش دیده موسسه ، یک طرح برنامه بازپروری فردی را به صورت مکتوب تهیه نمایند و در آن اهداف برنامه بازپروری ، مدت برنامه ، شیوه ها و وقفه هایی را که اهداف برنامه باید ناظر بر آن ها باشد ، مشخص نمایند .
قاعده ۲۸
بازداشت نوجوانان تنها باید تحت شرایطی صورت گیرد که متناسب با سن ، شخصیت جنس ، نوع بزه و سلامت روانی و جسمانی آنان و آنچه باشد که موجب تضمین حمایت از آنان در برابر موقعیت های تاثیر گذار و خطرناک می شود . همچنین لازم است توجه کاملی به نیازهای ویژه ، موقعیت و التزامات خاص آنان صورت گیرد . ضابطه اصل

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.