بایگانی ماهیانه: نوامبر 2018

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع واجب الوجود، فلسفه مشاء، اقسام ادراک، حکمت خداوند

چکیده کتاب لباب الاشارات و التنبیهات، یکی از آثار گران سنگ فخر الدین محمد رازی است. وی این کتاب را با عنایت به دیدگاه های کلامی خویش، به رشته تحریر در آورده است. کتاب لباب الاشارات و التنبیهات در بخش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 5 دیدگاه

پایان نامه با واژگان کلیدی واجب الوجود، فلسفه مشاء، اقسام ادراک، حکمت خداوند

چکیده کتاب لباب الاشارات و التنبیهات، یکی از آثار گران سنگ فخر الدین محمد رازی است. وی این کتاب را با عنایت به دیدگاه های کلامی خویش، به رشته تحریر در آورده است. کتاب لباب الاشارات و التنبیهات در بخش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 4 دیدگاه

پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه ریزی، دانش آموز، رتبه بندی، دانش آموزان

این بخش خشن تر و دارای جنبه ی تنبیهی بیشتری است . همچنین بخش دیگری در کانون به نام اندرزگاه تعبیه شده است که در صورت ارتکاب مددجو به رفتارهای ناشایست برای مدتی به آنجا منتقل می شود و در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 2 دیدگاه

منابع مقاله درمورد معنی داری، کیفیت زندگی، سطح تحصیلات، گروه کنترل

زمان همودیالیز)، آنالیز رگرسیون مولتیپل برای بیان ارتباط بین هموگلوبین، آلبومین، خوشه بندی درمان همودیالیز، سطح تحصیلات و سن با PCS و MCS استفاده شد. سطح معنی داری در تمامی آزمون ها ۰۵/۰ P در نظر گرفته شد. نتایج حاصل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 5 دیدگاه

پایان نامه با واژه های کلیدی ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، سلامت روانی، سلامت روان

رابطه معناداری وجود نداشت ( ۶۶ ) . بابک نژاد در سال ۱۳۷۴ ، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر کانون های اصلاح و تربیت بر انگیختگی هیجانی نوجوانان ، برای تعیین رابطه میان مدت اقامت در کانون و انگیختگی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 7 دیدگاه

منابع مقاله درمورد کیفیت زندگی، ارزیابی کیفی، بیمارستان، تشخیص بیماری

کنند. سابقه طرح و بررسی متون : در سالهای اخیر ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مرحله ی پایانی بیماری کلیوی تمرکز اصلی بسیاری مطالعات شده است. زیرا سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت علاوه بر تشخیص بیماری زایی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 18 دیدگاه

منابع مقاله درمورد کیفیت زندگی، ارزیابی کیفی، اندازه گیری، بیماران مبتلا

سوی گروهها و افراد دیگر به فرد داده می شود، است. این حمایت می تواند از منابع مختلف، همسر، خانواده، دوستان، همکاران، پرسنل، پزشکان و یا سازمانهای جامعه تامین شود. تحقیقات نشان داده اند که حمایت اجتماعی بطور موثری استرس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 5 دیدگاه

پایان نامه با واژه های کلیدی دادگستری، اجرای برنامه، شهرستان اهواز، میزان افسردگی

انتظامی باید به طور کشیک در تمام شبانه ‌روز اطفال را مورد مراقبت ‌کامل قرار داده و در موقع تغییر پست‌ ، گزارش اتفاقات و اطلاعات پست خود را از طریق مراقبین ‌ارشد به مسئول قسمت انتظامات بدهند . ماده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 5 دیدگاه

پایان نامه با واژه های کلیدی دادگستری، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، جزای نقدی

باید بر او بار آورد و نه بیشتر از آن ، این است که اصل ماده ۲۹ قانون اساسی در این مورد مقرر می دارد : (( هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 4 دیدگاه

منابع مقاله درمورد کیفیت زندگی، اندازه گیری، رضایت از زندگ، تعامل اجتماعی

کردن سوزن، آلودگی غشا های مخاطی و زخم های جلدی با خون آلوده و ترانسفوزیون خون آلوده به ویروس بیمار را مبتلا می کند(۱۱). اختلال خواب نیز از دیگر مواردی است که در بیش از ۸۵ درصد از بیماران تحت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | 6 دیدگاه