پایان نامه ارشد حقوق : مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران- قسمت 2

سیم………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103

3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107

3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112

3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 2
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.