پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد- قسمت 2

rong>

مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126

گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126

گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128

گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130

گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133

گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136

مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139

مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149

 

 

 

علامت های اختصاری

 

ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی

ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی

ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت

ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد

ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمایت از خانواده

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی

ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامی

ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤلیت مدنی

ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنید

ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد

چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ

ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره

ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

ع …………………………………………………………………………………………………………………………علیه السلام

 

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :190صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 2
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.