دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

3-2- تیمارهای آزمایشی

به مقصود ارزیابی اثر کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین، بارور 2 و هیومیک اسید به صورت مجزا و در ترکیب با هم بر میزان و کمیت عملکرد درختان پرتقال رقم والنسیا، هشت تیمار آزمایشی با سه تکرار به توضیح ذیل در نظر گرفته شدند: شاهد بدون کود (Control)، اسید هیومیک (HA)، نیتروکسین (N)؛ بارور-2 (B2)، نیتروکسین + اسید هیومیک (N+HA)، بارور-2+ اسید هیومیک (B2+HA)، نیتروکسین+بارور -2 (N+B2)، نیتروکسین +بارور-2+اسید هیومیک (N+B2+HA). مقدار مصرف هر کود در تیمار های آزمایشی شامل مقادیر توصیه شده توسط تولید کننده بود. آزمایش در 4 اسفندماه 1391 با کاربرد تیمارهای کودهای زیستی به همراه کود NPK (به میزان عرف منطقه) و کود حیوانی (به میزان عرف منطقه) آغاز گردید. در تیمار شاهد از کودهای زیستی بهره گیری نشد.

در تیمار های مورد مطالعه آبیاری باغ به صورت قطره ای و در روال متداول منطقه انجام گردید. عملیات وجین علف های هرز هر 7 روز در کرت های آزمایشی انجام گردید. به مقصود مبارزه با آفت های گیاهی، در 25 اسفند 1391 و 2 اردیبهشت 1392، عملیات سم پاشی با دیازینون به غلظت 1/0 در هزار انجام گردید.

 

3-3- صفات مورد اندازه گیری

در پایان تیرماه 1392 شاخص های مرتبط با میزان عملکرد شامل تعداد میوه در شاخه، وزن میوه ها در شاخه و قطر میوه اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری قطر میوه از کولیس دیجیتال بهره گیری گردید و میانگین قطر ده میوه در ناحیه میانی شاخه اصلی گزارش گردید.

عملکرد کیفی شامل مقدار مواد جامد محلول در میوه، اسید قابل تیتر در میوه، مقدار آب میوه و رنگ آن اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول (TSS)، پس از گرفتن آب میوه، دو قطره از آب میوه روی دستگاه رفرکتومتر (شکل 1-3) ریخته گردید و مقدار TSS قرائت گردید.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.