آموزش نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

➌     نگاه کردن به طرف مقابلنگاه کردن به طرف مقابل هم دقیقا مثل گوش دادن موثره.اگه شخص مقابل در حال صحبته و یا اگه ما در […]

More Details