متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت 2

…………………………97 4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98 4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98 4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98 4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99 4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل- قسمت 2

مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل- قسمت 2

اد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح- قسمت 2

آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است. گفتار پنجم: روش تحقیق از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن- قسمت 2

ین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس- قسمت 2

این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی- قسمت 2

ی گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه و) روش تحقیق عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع- قسمت 2

……………………………………………………………… 130 گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131 گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131 مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132 Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده- قسمت 2

ن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل- قسمت 2

اعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟ 1-5 فرضیه های تحقیق : به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می Read more…

By admins, ago