متفرقه

انتخاب مانتوی مناسب

تولیدی مانتو گل پوشان در سال 1366 به همت و تلاش آقای مرتضی علومی یکی از فعالان صنعت پوشاک ایران تاسیس گردیده و حالا بعد از گذشت نزدیک به سی سال از شروع فعالیت مانگوپ در مورد تولید مانتو، Read more…

By 92, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر- قسمت 2

رداری………………………………………………………………………………………. 50 گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50 بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50 الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50 ب: تبصره 1 ماده 4 Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران- قسمت 2

خیص……………………………………………………………..72 4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73 4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73 4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74 4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75 4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77 4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77 Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت 2

ته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكیت منابع آب در حقوق ایران- قسمت 2

انون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت 2

ل ، با نگاه به کل بشریت و جامع است. شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است. روش تحقیق دراین نوشتار با Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی- قسمت 2

هار نظر پرداختند و غالباً كوشیدند اثبات كنند كه اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود. و: سازمان دهی تحقیق روش تحقیق در Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن- قسمت 2

شی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید . هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست Read more…

By admins, ago
متفرقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده- قسمت 2

ارس………………………………………………………………..101 مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101 گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102 بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102 بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102 بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107 بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران Read more…

By admins, ago