پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر- قسمت 2

رداری………………………………………………………………………………………. 50 گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50 بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50 الف: ماده 2 قانون […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران- قسمت 2

خیص……………………………………………………………..72 4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73 4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73 4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74 4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75 4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77 4-1-3 ابطال اسناد رسمی […]

More Details

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: نقش بیمه مهریه در خانواده- قسمت 2

ر نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه  با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است تعداد صفحه : 79 […]

More Details

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران- قسمت 2

ته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكیت منابع آب در حقوق ایران- قسمت 2

انون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت 2

ل ، با نگاه به کل بشریت و جامع است. شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی- قسمت 2

هار نظر پرداختند و غالباً كوشیدند اثبات كنند كه اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود. […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن- قسمت 2

شی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید . هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در […]

More Details

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده- قسمت 2

ارس………………………………………………………………..101 مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101 گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102 بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102 بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102 بند سوم) خسارات غیر قابل […]

More Details