Related Posts

صنعتی و تجاری

ترمه اصیل ایرانی (ترمه قیطران)

ترمه که یک نماد ایرانی محسوب می­شود از دیرباز با دستگاه ­های چوبی تولید می­شد. البته ترمه که یک جز جدا نشدنی از جهیزیه عروس ­ها در ایران محسوب می­شود در منطقه جنوب غربی آسیا در کشور­های هند و عمان و … رواج دارد اما با گذشت زمان و تغییر سلایق متاسفانه در این کشورها تلاشی برای احیا این صنعت نشده است. اما مجموعه قیطران با نگاهی فراسوی مرزهای کشور با توجه به این تغییرات زمانی و قومیتی سعی بر طراحی طرح هایی متناسب نموده است و با دید کاربردی توانسته است نظر همگان را به خود جلب کند.