بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

مساوی مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EviewsوSPSSبهره گرفته شده است.

۳-۸. خلاصه فصل:
همان طور که بحث شد این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق ۸ ساله (از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل ۵۰ شرکت و تعداد مشاهدات برابر با ۴۰۰ شرکت-سال می باشد. همچنی

4 دیدگاه در “بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *